Умови публікації в електронному журналі 
«Золоті сторінки освіти» 

1. До публікації в електронному журналі «Золоті сторінки освіти» (далі Журналі) приймаються методичні наробки педагогів, проекти, розробки уроків, позакласних заходів тощо за напрямами: «Педагогічні інновації», «Практика компетентнісного підходу», «Інклюзивна освіта», «ІКТ в педагогічному процесі», «Сучасне управління освітою», «Світ виховання», «Перлини педагогічної творчості» тощо.

2. Матеріали публікуються  після отримання матеріалів та отримання схвальної рецензії від членів редакційної колегії. (як правило в номері наступного місяця)

3. Для розміщення матеріалів автор заповнює Заявку  на сторінці "Для авторів". 
 
4. Матеріали, які пропонуються до опублікування, не можуть бути раніше опубліковані, а також не можуть бути надані іншому виданню для розгляду та публікації. Якщо подібне має місце, то випадок повинен бути пояснений у примітках до відправленого матеріалу. 
5. Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат DOC (DOCX); сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані в тексті, мають бути у відповідному місці, а не наприкінці статті. Розмір матеріалів в електронному вигляді повинен бути не менш ніж 5000 знаків і не перевищувати 512000 знаків (незалежно від кількості сторінок) та розмір 1 Мб. 
 
 
6. Форматування тексту статті: 
6.1. шрифт Times New Roman, 14 pt; 
6.2. міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25; 
6.3. перша сторінка: верхнє і нижнє поле - 2 см, ліве - 2,5 см, праве - 1,5см; 
6.4. наступний рядок - Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання (якщо є), посада, місце роботи автора (без скорочень), якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками, e-mail; 
6.5. наступний рядок - НАЗВА СТАТТІ - по центру прописний жирний шрифт, відступ від попереднього тексту одна строчка; 
6.6. наступний рядок - Анотація - по центру прописний жирний шрифт; текст анотації українською мовою (або російською мовою) повинен мати об'єм 100-300 знаків; 
6.7. Ключові слова: (з абзацу, виділити жирним шрифтом) перелік ключових слів; 
6.8. текст матеріалів; 
6.9. Список використаних джерел: (по центру, виділити жирним шрифтом) має бути оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". 
7. Автори матеріалів отримують Сертифікат про публікацію відповідно до Умов отримання Сертифіката.
8. Увага! У разі виникнення суперечностей щодо авторства матеріал може бути знятий, а Сертифікат анульований.